Hardware Racunara

Napajanje pretvara naizmeničnu struju u niskonaponsku jednosmernu struju za potrebe unutrašnjih komponenata računara. Laptop računari su sposobni da se napajaju iz baterije nekoliko sati.


 

msiiMatična ploča
To je velika pravougaona ploča sa integrisanim kolima gde se priključuju ostali delovi računara uključujući procesor, operativnu memoriju, diskove (CD, DVD, hard disk i druge) kao i periferijske uređaje koje se povezuju preko portova ili slotova za proširenje.


Komponente kojimagese su direktno prikačene na matičnu ploču su:

———> Procesor koji izvodi mnogo računskih operacija koji omogućavaju rad računara i ponekad se naziva kompjuterski mozak. On se uglavnom hladi preko hladnjaka i ventilatora. Mnogi noviji procesori u sebi imaju grafičko jezgro


 

cropped-97ad887ba61d58ba156eeaee4e015ecffuncionamentodochipdecomputador1.jpg  * Čipset, koji obuhvata „severni most“, posrednika u komunikaciji između procesora i ostalih komponenti sistema uključujući i glavnu memoriju.


gskill-ram* Memorija sa slučajnim pristupom (RAM) skladišti kod i podatke koje treba procesor da obradi ili koji su već obrađeni.
Memorija isključivo za čitanje (ROM) skladišti BIOS koji se aktivira kada se uključi računar ili na drugi način počinje izvršavanje, proces koji je poznat kao „butovanje“.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s